Her kan du se vores priser og principper

Type
Kr. inkl. moms
Kontingent 2024- Grundpakke pr. md. inkl. årligt kontingent
300,00
Kontingent 2024- Mellempakke pr. md inkl. årligt kontingent
524,00
Kontingent 2024- Fuldpakke pr. md. inkl. årligt kontingent
658,00
Kontingent 2024- Minipakke  pr. md. inkl. årligt kontingent
215,00
Kontingent 2024- Play 10 pr. md. inkl. årligt kontingent
280,00
Bredbånd Only pr. md. til drifttekniske udgifter
50,00
Årligt kontingent til Them Salten Antenneforening (er indeholdt i pakkerne)
590,00
Fakturagebyr for kontingentopkrævninger pr. gang (fakturagebyret bortfalder ved tilmelding til PBS)
25,00
Rykkergebyr
100,00
Pakkeskift til lavere pakke (teknikerudgifter)
395,00
Gentilslutning af afbrudt tilslutning
Gratis
Genåbning af signal på grund af restance (her skal også betales det skyldige antennebidrag inden der bliver åbnet op)
595,00


Principper for pakkeskift, tilslutning, PBS tilmelding mv.


Førstegangydelser ved tilslutning til Them Salten Antenneforening

Har huset eller matriklen aldrig været tilsluttet, kan der være udgifter til etablering af stikledning.
Indmeldelsesgebyr til Them Salten Antenneforening er nedsat til 0,- kr. for at blive medejer af anlægget.
Medejerandelen kan ikke flyttes med, da den tilfalder huset/matriklen.
Andelen kan overdrages ved udfyldes af et overdragelseserklæring - klik her.
Er man i tvivl, kan man kontakte kassereren


Stikledning

Stikledning er en del af pakken i foreningen.
Nedgravning af stikledning på egen grund er for egen regning.


Henvendelse vedr. priser, tilmelding eller ny tilslutning til kasserer:

Tommy Schmidt, Saltenvej 14 - kasserer@tsaf.dk
Alternativt på tlf.: 24 80 51 46 - bedst på hverdage mellem 17.00 - 19.00


Pakkeskift:

Pakkeskift skal meddeles til kassereren via hjemmesiden eller skriftligt senest:

1. februar - 1. maj - 1. august - 1. november

for at være gældende næstkommende kvartal.


Tilmelding til PBS:

PBS-nummer: 0543 8195
Debitorgruppe: 00001
Medlemsnummer (står på FI kort)
Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Bankoplysninger

Spar Nord - Silkeborg
Reg.nr: 9225 Konto nr.: 4580833832

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00